Welcome to Matsusakagyu Yakiniku M

Matsusaka Beef Specialty Since 2004

Welcome to Matsusakagyu Yakiniku M